Met behulp van een auto volgsysteem kan er meer inzicht worden verkregen in de dagelijkse activiteiten in uw wagenpark. De voertuigvolgsystemen stellen u als wagenparkbeheerder in staat de exacte locatie van alle voertuigen in het wagenpark te bepalen. Zo kunt u in het geval van een ongeluk of noodsituatie snel hulp sturen en de dienstverlening zo snel mogelijk hervatten om vertraging voor klanten zo veel mogelijk te beperken. Met behulp van de verschillende data kunnen kosten worden verlaagd, productiviteit worden verhoog en het voertuigonderhoud goed worden bijgehouden. Zo wordt het meest gehaald uit elke werkdag.

Voordelen en functies volgsysteem

Met behulp van het autovolgsysteem kan de status en activiteiten van de voertuigen van uw wagenpark goed worden bijgehouden. Mede hierdoor en de hoge resolutie kaarten met smart clustering wordt het brandstofverbruik teruggedrongen, de aankomsttijden worden nauwkeuriger, de voertuigonderhoudsbehoeften worden goed gemonitord en het mobiele team en apparatuur kan live worden gevolgd. Ook krijgt u een goed inzicht in de resources die u bezit en hoe ze worden ingezet. Zo kan er met behulp van de gps-software de productiviteit en efficiëntie worden verbeterd. Ook kunnen verborgen kosten hiermee boven water worden gehaald. Naast de voordelen op korte termijn kunt ook de langetermijnprestaties analyseren. Zo kunt u belangrijke trends per team, afdeling of het volledige wagenpark analyseren. Met behulp van deze data kunt u inschattingen maken voor de toekomst. Ook kunt u uw huidige status eenvoudig beoordelen. Verder kunnen de verschillende bestuurder ook met elkaar worden vergeleken. U kunt zo vergelijken welke bestuurders het veiligst, zuinigst en efficiënt mogelijk rijdt. Hierdoor maakt u de bestuurders bewust en alert om zo optimaal mogelijk te presteren. Naast deze voordelen volgen er nog vele anderen.

Verizonconnect

Bij verizonconnect hebben ze verschillende volgsystemen met heel veel beschikbare functies. Het hierbij vooral om wat u wilt halen uit uw volgsysteem. Aan de hand van uw eisen en de data die u wilt verkrijgen kan u een autovolgsysteem aanschaffen. Bij verizonconnect helpen ze u graag bij het aanschaffen van een volgsysteem. Zo kunt u een online demo aanvragen, zodat u kan kijken of het de geschikte volgsysteem is voor uw wagenpark. Daarnaast is de software flexibel en past zich aan aan de behoefte van elk bedrijf ongeacht de omgeving en grootte van het bedrijf. Als de behoeften van u veranderen kan u de software ook laten veranderen.  Voor het systeem heeft u alleen een computer nodig die met internet kan worden verbonden. Zelfs via een android of apple apparaat kan er toegang worden verkregen tot belangrijke informatie over de voertuigen van uw wagenpark. Dit kan erg handig zijn als u zelf ook onderweg bent.